Kappacity home
frnlen

een snuifje recht

over delen & respect

kunnen we dit afspreken?


Ik geloof - en ik vraag ook - dat als je beslist om iets wat ik schreef te delen, je zo vriendelijk en hoffelijk zal zijn om te vermelden dat je het op deze website hebt gevonden. Aan mijn kant zal ik er nauwlettend op toezien dat ik zelf ook al mijn bronnen vermeld (en mocht dat niet zo zijn, laat het dan aub weten!). Mijn verwachting is dat we hier een deal over hebben en dat we ons gedragen als verantwoordelijke volwassenen. Als je niet houdt van deze zienswijze, dan verlies je best ook geen tijd met het lezen van deze website, het zal je ook niet bevallen. Delen&respect is een kernwaarde van de identiteit van kappaCity. Daarin zit het delen van de waarden over intellectuele eigendom en respect hebben voor elkaars werk.