Kappacity home
frnlen

coaching

individuele coaching

coach jouw carrière, verander je leven


individuele coaching in de praktijk

met een particuliere klant: coach en klant sluiten een coachingovereenkomst af die onder meer het aantal sessies, de prijs, de evaluatiemomenten en vooral de coachingdoelstelling(en) bepaalt.

met een onderneming of vereniging: de coach sluit een overeenkomst af met de onderneming én met de "coaches". Deze laatste moet het coachingsproces volledig onderschrijven en neemt deel aan het uitwerken van de coachingdoelstellingen. De coach heeft dus vooral altijd een ontmoeting met de baas en/of HR verantwoordelijke evenals met de "begunstigde" van de coaching.

de methode van kappaCity

individuele coaching bij kappaCity draait voornamelijk rond jouw loopbaan, nu of in de toekomst. Uiteraard komen ook de verbanden tussen de carrière en het gezins- en familieleven, de vrienden en sociale activiteiten aan bod wanneer de coachingdoelstelling dat vereist.

de "coachee" wordt in zijn geheel benaderd: emoties, het intellectuele niveau, het fysieke en het spirituele niveau zijn immers met elkaar verbonden. Daarom spreken we over "alignment coaching": het succes zal ook afhangen van het op elkaar afstemmen van deze vier domeinen of niveaus. Dat is veeleisend maar het werkt. En het is vooral een methode die duurzame resultaten tot stand brengen. Zo kan de coachee autonoom overgaan tot actie.

even fundamenteel geloven we in verschillende types van intelligentie. Het IQ is immers niets zonder zijn bondgenoten. Het potentieel van coaching is dat het jou in contact brengt met jouw emotionele intelligentie, dat het jouw relationele intelligentie verbetert en dat het waarde hecht aan jouw zintuiglijke of sensoriële intelligentie. Heel jouw "intelligent" potentieel wordt dus benut om je toe te laten om de capaciteiten die je in je professioneel leven nodig hebt te gebruiken.

deze benadering is mogelijk dankzij een geïntegreerd gebruik van vaardigheden en kennis komende van de Neuro-Linguïstische Programmatie, de Transactionele Analyse en de systemen. Daar kan je nog de Non-Violent Communication en inspiratie van Isabelle Filliozat en Maria Montessori en andere "alternatieve" pedagogen aan toe voegen. Dit uniek recept is het resultaat van de wil van Charline Desmecht om een methode uit te werken die elke persoon doorheen zijn hele leven kan begeleiden.

neem contact op met kappaCity voor meer info of om een afspraak te maken door hier te klikken.

individuele coaching kan ook via Skype, FaceTime of elk andere systeem van video conferentie.