Kappacity home
frnlen

coaching

wat een coach moet kunnen

de 11 competenties opgelijst door ICF


de 'International Coach Federation'verplicht coaches om 11 competenties na te leven en evalueert hen daar ook op. Deze 11 competenties weerspiegelen wat werkelijk van belang is in de coachingspraktijk. Ze zijn ook - en vooral - hetgeen ICF coaches onderscheidt van andere coaches.

coaching is een beroep waarvan de uitoefening vrij is. Er is geen verplicht wettelijk kader. De International Coach Federation (ICF) heeft echter wel een sterk kader gecreëerd en waakt over de toepassing ervan. ICF is dé autoriteit inzake professionele coaching in de wereld en in België. Dit biedt garanties zowel voor de coaches die de ICF methode volgen als voor hun klanten.

ikzelf hecht veel belang aan het feit dat ik werd opgeleid door de Leading & Coaching Academy (LCA), zelf een opleidingscentrum met ICF certificatie. In dezelfde logica ben ik nu de verschillende stappen aan het doorlopen om ACC of Associate Certifieer Coach te worden en ik hoop binnenkort te kunnen bevestigen dat de buit binnen is!

de opleiding Coaching Niveau 1 en Coaching Niveau 2 wordt bij LCA gegeven door Pierre-Jean De Jonghe, Eliane Joris en Sylvie Timmers en berust, zoals ICF het wil, op 11 hoofdcompetenties die elke professionele coach onder de knie moet hebben.

de 11 coach competenties' worden opgedeeld in 4 categorieën:

vastleggen van de basis van de relatie met de klant

1. de basis: respecteren van de ethische richtlijnen en de professionele normen

2. het samenwerkingsakkoord: begrijpen welke de noden van de klant zijn en een oplossing aanbieden die beantwoordt aan deze noden

de relatie samen met de klant verder uitwerken

3. opbouwen van een relatie die berust op vertrouwen en respect

4. communiceren op een open, soepele en geruststellende manier

efficiënt communiceren met de klant

5. aandachtig luisteren naar wat de klant zegt en niet zegt om de werkelijke betekenis van wat hij zegt te achterhalen

6. krachtige en pertinente vragen stellen die het mogelijk maken om de nodige informatie naar boven te laten komen om maximaal te genieten van de samenwerking

7. gebruik maken van een directe (en, indien nodig, indirecte) communicatie door een taalgebruik met een zo positief mogelijke impact op de klant

het leren en het behalen van resultaten vergemakkelijken

8. sensibiliseren door het bewustzijn te vergroten

9. samen met de klant de acties definiëren die hij gaat ondernemen en daarbij de ruimte creëren voor continue leeropportuniteiten zodat hij evolueert in de richting van de gewenste resultaten

10. plannen en opstellen van doelstellingen met de klant

11. de vooruitgang en de verantwoordelijkheid bevorderen door de aandacht van de klant te vestigen op wat belangrijk is voor hem en hem de verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn acties

beetje bij beetje zal ik mijn persoonlijke invulling en praktijkvoorbeelden met betrekking tot de toepassing van deze competenties delen via de stories van kappaCity. Een goede manier om up to date te blijven!

je vindt deze competenties ook terug op de website van ICF door hier te klikken.