Kappacity home
frnlen

stories

take some time to read, get inspired, open up to new ideas, let the magic workshare this story

zenjoy your day


een website komt niet uit de lucht gevallen. Bij Zenjoy maken ze er hun werk van om professionele ondersteuning en begeleiding te bieden om te komen tot een website die mee is met zijn tijd, die gemakkelijk kan worden bijgewerkt door de klant en minstens even gemakkelijk geraadpleegd kan worden door de gebruiker. Ik breng hun verhaal als getuigenis over de kijk van een jong bedrijf op identiteit en emotionele intelligentie bij een bedrijf.

toen het concept om stories te delen begon op te borrelen was dat vooral omdat ik zelf hou van inspirerende (succes)verhalen. Ik zoek graag gelijkenissen en verschilpunten en ik laat met veel genot mijn geest afdwalen naar leerpunten om mezelf, mijn manier van werken, mijn aanpak te verbeteren. Nu de stories officieel deel uitmaken van de kappaCity website, leek het me een goed idee om te beginnen met het verhaal van Zenjoy. Zij hebben mij doorheen het hele ontstaansproces van de website gevolgd en bijgestaan. En ik ben heel tevreden met het resultaat. Dus was ik ook benieuwd naar een deel van hun verhaal achter de schermen.

van menswetenschappen naar technologie

met z’n drieën zijn ze eraan begonnen. In augustus 2011, de vijfde verjaardag nadert stilaan. Hun verhaal begon bij het dichter bij elkaar brengen van technologie en menswetenschappen. Ze willen ervoor zorgen dat “mobiele toepassingen en webapplicaties hun weg vinden in alle goede zaken die er gebeuren rond gedragsverandering, hetzij professioneel of privé”. Van eigen producten ging het vervolgens naar vooral web en mobile ontwikkeling, vooral met kenniswerkers en creatieve of innovatieve teams. Voilà, zo kan ik kappaCity meteen in de groep van creatieve teams steken, al zeg ik het zelf.

de handen in het klei

op de vraag naar wat ze me kunnen vertellen over hun identiteit, krijg ik een geweldig spontaan antwoord: “Over de identiteit van Zenjoy is al veel nagedacht en weinig concreet opgeschreven. Het meest duidelijke aan wie we zijn en wat we doen is dat we een zeer divers team zijn en dat we dat gegeven in een heel open sfeer waarderen en challengen”. En zo maken ze ook de link met hun naam: ze willen kwalitatieve oplossingen uitwerken die geen extra stress bezorgen. “Zenjoy your day, your work, your life.” Het lijkt dus te kloppen!

het team is verbonden door passie voor het web en voor gedragsverandering bij mensen, met een gemeenschappelijke verankering in ... “ de typische Vlaams Brabantse klei. Hard werken, handen vuil maken, kwaliteit leveren en dan wel fier zijn op ons werk, maar er ook niet te hard mee stoefen.” Dan hoop ik gewoon dat we dat ook buiten Vlaams-Brabant vinden, al begrijp ik tegelijk hun nood om roots op te zoeken! In elk geval een mooie knipoog naar de sensaties die we in de coaching bij kappaCity ook opzoeken. Al hou ik het voorlopig meestal bij droog creatief materiaal.

de zin van het bedrijfsleven

via mijn vraag over emotionele intelligentie belanden we uiteindelijk bij het SQ, de spirituele intelligentie. De hoogte in dus met Zenjoy: het gaat over levensbeslissingen. “Steek ik 24/7 tijd in mijn zaak, of zorg ik voor voldoende ruimte voor andere zaken? Kiezen we voor investeerderds en mikken we op een lucratieve exit, of gaan we voor gestage en voorzichtige groei?” Dat type van beslissingen goed kunnen maken, is voor Zenjoy de eerste competentie die binnen een gegeven context een waardegedreven onderneming/leven doet slagen of net niet. En dat kan ik vanuit kappaCity alleen maar beamen. Dat is eigenlijk ook wat ik zelf willen meegeven als ik het heb over “alignment coaching” – daar kan je hier meer over lezen - de spirituele dimensie kan je niet over het hoofd zien. Ik voelde wel dat het klikte met die mannen en dame, nu begin ik ook te begrijpen waarom!

emotionele intelligentie is bij Zenjoy dan weer in verschillende lagen aanwezig. Ze zijn er heel hard mee bezig in het kader van de projecten voor hun klanten. Maar ook intern zoeken ze naar een betere zelfkennis om zo hun klantenrelaties duurzamer aan te pakken. Ze delen daarbij een mooi besef: “soms vergeten we de limbische kant, de gevoelskant bij onze klanten wel eens, waardoor we hier en daar te weinig communiceren over hoe we bezig zijn, zowel rond projecten naar klanten (eerder: radiostilte en kei hard doorwerken, vs openlijk opties bekijken, issues op tafel leggen, etc.) als over Zenjoy in het algemeen (welk beeld, gevoel hebben mensen bij ons bedrijf).” Toch nog ruimte voor wat coaching, dus?

ik begrijp in elk geval heel goed wat ze hiermee bedoelen, en kan enkel meegeven dat de klant zelf ook gerust zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Zoals vragen hoe het zit met de timing van het project en blijven aandringen als dat nodig blijkt. Daar hadden ze bij Zenjoy geen moeite mee toen ik het deed, is mijn ervaring. Ik zie hier dus potentieel voor een mooi evenwicht: een groter bewustzijn bij het bedrijf dat werkt voor klanten die zelf ook, op een assertieve manier, hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ben tevreden over hoe ze mijn project hebben aangepakt, want als het voor mij echt nodig was waren ze er, netjes op tijd en vooral, met de verwachte kwaliteit.

charline desmecht


looking for something else?

ask your questions

contact