Kappacity home
frnlen

stories

take some time to read, get inspired, open up to new ideas, let the magic workshare this story

van (heel) goed naar uitzonderlijk


intuïtief heb ik altijd gevonden dat er iets mis was met de meeste klassieke evaluatiegesprekken. Ik kon het probleem echter niet precies benoemen en wist ook niet welke oplossing ik wou of kon aanbrengen. "How to be exceptional. Drive leadership success by magnifying strengths" van John Zenger en Joseph Folkman versterkte mijn overtuiging dat het ok is om de nadruk te leggen op het verbeteren van sterke punten om er nog sterker in te worden. En het gaf me de woorden en de methode om dit ook over te brengen. Wie bij kappaCity komt voor impact coaching krijgt hier waarschijnlijk nog meer over te horen.

kappaStories zijn delen van mijn verhaal, als vrouw op het werk en daarbuiten. Mijn verhaal kan ik vaak verbinden aan een boek. Zo was ik al een tijdje intuïtief aan het worstelen met wat een "evaluatiegesprek" wordt genoemd. Daar waar ik laatst zo'n gesprek onderging was het in de vorm van een eindeloze vragenlijst die met de beste bedoelingen was opgesteld, en de opsteller(s) ongetwijfeld een goed gevoel gaf. Of de vragenlijst en het daaropvolgend gesprek leidde tot een verbetering van de werkrelatie, van de performantie en van de inzet op de werkvloer, is volgens mij niet zo zeker. Maar dat was dan ook het opzet niet, begreep ik ineens.

evaluatiegesprekken zijn niet het hoofdonderwerp van het boek How to be exceptional. Drive leadership success by magnifying strengths van John Zenger en Joseph Folkman, maar een doelgericht gebruik ervan is wel waar het lezen van het boek volgens mij toe leidt. Hetzelfde geldt trouwens voor functionerings- en bijsturingsgesprekken, ook wanneer ze eerder informeel verlopen.

verleg de focus naar je sterke punten

de kernboodschap van het boek is dat jouw positie als leider (en eigenlijk eveneens als mens, partner, medewerker in het algemeen) er het best mee gediend is als je de focus verlegt van het bijwerken van zwakke punten naar het uitbouwen van sterke punten. Deze aanpak gaat er van uit dat verbetering altijd mogelijk is. Ook voor zij die vinden dat alles goed verloopt, dat ze respect krijgen voor wat ze doen en dat niemand over hen klaagt. Wat op zich al wijst op talent. Maar in moeilijke tijden zou het wel eens kunnen dat talent niet volstaat. Om echt succesvol te zijn pleiten Zenger en Folkman voor uitzonderlijke leiders: leiders die hun grootste troeven kennen en er alles aan doen om net op die punten steeds beter te worden.

een belangrijke kanttekening kan meteen gemaakt worden: uiteraard kunnen niet alle zwakke punten zomaar genegeerd worden. Er zijn immers dingen die in jouw job echt belangrijk zijn en waar je dus een minimaal niveau moet halen. Je mag met andere woorden geen "fatal flaws" hebben die de uitoefening van jouw basistaken ondermijnen. Maar alle slechte kantjes wegwerken zorgt er nog niet voor dat je een uitzonderlijke en inspirerende leider bent of gaat worden. Al zal dat ongetwijfeld helpen om in de running te blijven.

het uiteindelijke doel omschrijven Zenger en Folkman als volgt: "Excellent leadership is all about someone possessing, at a minimum, a small number of profound strengths that elevate that person above others. This is the only set of conditions we have found that creates an exceptional leader".

eens de "fatal flaws" zijn weggewerkt is het er dus om te doen op zoek te gaan naar die specifieke domeinen die essentieel zijn voor goed leiderschap, waar je heel goed in bent en waar je kan kiezen om aan te werken.

wat je graag doet, doe je beter

een leuk beeld is dit: denk aan iets wat je absoluut niet graag doet en niet zo goed kan, en beeld je in dat je een cursus moet volgen om dat te verbeteren. Het beste wat je daar gaat halen is een "lineaire" verbetering: als je genoeg zelfdiscipline aan de dag legt zal je vooruitgang boeken. Maar ergens zal het stoppen. Beeld je vervolgens in dat je de kans krijgt om te gaan werken aan iets wat je heel graag doet en waar je goed in bent, met het vooruitzicht om nog beter te worden. Enig idee hoe verschillend jouw energie, inzet en resultaten zullen zijn?

zo heeft het onderzoek van Zenger en Folkman ervoor gezorgd dat zij 16 competenties hebben geïdentificeerd, opgedeeld in 5 domeinen, die echt het verschil maken voor een inspirerende leider. In het boek of door op het internet de zoektermen "16 competencies Zenger Folkman" op te geven vind je heel wat informatie die je verder kan helpen om op zoek te gaan naar datgene wat je zelf zou willen ontwikkelen om een uitzonderlijke leider te worden.

wat ik hier vooral belangrijk vind is om steeds die 5 competenties voor de geest te kunnen halen die meer nog dan de andere het verschil kunnen maken:

  1. anderen inspireren en motiveren om op hoog niveau te presteren
  2. sterk en duidelijk communiceren
  3. ambitieuze doelstellingen vastleggen
  4. strategisch inzicht ontwikkelen
  5. problemen oplossen en bezorgdheden analyseren

maak je keuzes voor een optimale coaching

in een coaching benadering is het er bij kappaCity vooral om te doen op zoek te gaan naar welke competentie de klant verder wil ontwikkelen. Het is de klant die het doel bepaalt, niet de coach. De methode van Zenger en Folkman biedt wel een uitstekende basis om de klant te helpen bij het nauwkeurig omschrijven en bepalen van zijn doelstelling, onder meer door beroep te doen op inspirerende verhalen en treffende voorbeelden uit hun wereldwijde praktijk.

ik wil echter liever afsluiten met een persoonlijke noot. Eerlijk toegeven: ooit ging er een wereld voor mij open. De wereld waarin ik bewust besliste om het grootste deel van mijn energie te steken in het zoeken naar de dingen waar ik goed in ben om er uitzonderlijk in te (proberen) worden. Zo heb ik de energie gevonden om mijn impact te verhogen. Voor mezelf en voor de mensen rondom mij. Mijn beslissing om mijn houding aan te passen heb ik onder andere te danken aan het feit dat ik op het voor mij juiste moment dit motiverend boek las en ermee aan de slag ging. Van analyse naar actie: de kern van coaching.

john zenger en joseph folkman, How to be exceptional. Drive leadership success by magnifying strengths.

charline desmecht


looking for something else?

ask your questions

contact